Sosyal Yaşam

İnay Köyü (Ulubey/Uşak) Web Sitesi

AİLE YAPISI
İnay’da toplum hayatı köyün kurulması ile başlamıştır. Aileler, uzun yıllar kalabalık çiftçi aileleri şeklinde gelenek ve göreneklerine bağlı, kazancın bir arada toplandığı ve aile büyüğü erkeğin aile reisi olarak aileyi yönettiği bir aile yapısı şeklinde sürmüştür. Halk uzun yıllar tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamıştır. Kuruluşundan 1950’li yıllara kadar tarım daha çok hayvan ve insan gücüne dayalı olarak yapılmıştır. Bu yüzden kalabalık çiftçi ailelerinde fazla bir dağılma olmamıştır. Ancak okuma-yazma oranının yükselmesi, okuyup çeşitli memuriyetlere girme, arazinin kalabalık ailelerin ihtiyacını karşılayamaması sonucu çeşitli yerlerde iş bularak köyden ayrılma, yurtdışına işçi olarak gitme gibi etkenler sonucu kalabalık aile tipleri yerini çekirdek aile (baba, anne ve çocuklar) tipine bırakmıştır.


YAŞAM ŞARTLARI
Kuruluşunun çevre köylerden daha eski olması ve önceleri kervan yolu üzerinde bulunması sosyal hayatı etkilemiştir.Daha sonra 1898 yılında işletmeye açılan İzmir-Afyon demiryolunun İnay’dan geçmesi, karayolu bağlantısı bulunmayan çevre köylerin merkezi durumuna getirmiştir. İnay İstasyonu, Ulubey, İnay ve çevre köylerin uzun yıllar dış bağlantısını sağlamıştır. Tarımın yanında demiryolu işçiliği de halkın geçim kaynağı olmuştur. Ayrıca demir yolunun geçişi ile köy halkının İzmir ile irtibatı genişlemiş ve İzmir’de iş bularak yerleşenler olmuştur. Halen İzmir’de (özellikle de Büyükçiğli’de) çeşitli sebeplerle yerleşmiş 130 İnaylı aile mevcuttur.

1928 yılında ilkokulun açılması ve daha sonra yatılı bölge okulu durumuna geçirilmesi gene İnay’ın çevrenin merkezi olma özelliğini korumuş ve çevreye göre okuryazarlık oranının yüksek olmasını sağlamıştır. İlkokullardan sonra diğer okullara giderek okuyanların sayısı çoğalmış ve çeşitli devlet kademelerinde memuriyet görevine girerek geçimlerini bu yolla sağlayanlar çoğalmıştır.

Yukarıda da sözü edilen etkenler İnay’ın çevre ile ilişkilerini geliştirmiş ve birçok yenilikler çevre köylerden daha önce İnay’a girmiştir. İlk radyo 1938 yılında, ilk traktör 1947 yılında köye girmiştir.

1962 yılından itibaren yurtdışına işçi olarak gidilmeye başlanılmıştır. Dış ülkelerde çalışanların izine dönüşlerinde ve yurtiçinde çeşitli okullarda okuyanların, memur olarak çalışanların izine gelişlerinde köye getirdikleri bir takım yenilikler de sosyal hayatı etkilemiştir. Gene bu yıllardan sonra tarımda makineleşme hızla artmaya başlamıştır.

1975 yılında elektriğe, PTT acenteliğine kavuşması, 1976 yılında ortaokulun açılışı, 1977 yılında köy su şebekesinin yapılarak evlere su verilmeye başlanması, 1979 yılında Eşme-Uşak karayolunun İnay’dan geçmesi, 1977’den itibaren televizyon yayınlarının izlenmeye başlanması sosyal hayatı daha rahat yaşanır hale getirmiştir.