Tarihi Yapılar

İnay Köyü (Ulubey/Uşak) Web Sitesi

MAĞARA
İnay ve çevresi çok eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Köyde halen ayakta olan büyükçe bir mağara ve aynı çevrede küçük mağara yıkıntıları vardır. Ancak bunların ne zaman yapıldığı ve yerleşim amacıyla kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir.


KERVANSARAY (HAN)
İnay Köyü merkezinde köy içerisindedir. Tarihi bir yapıdır. M.S. 1500 yıllarında (16. yüzyıl) yapılmıştır. Taş yapıdır. Üzeri önceleri toprak örtü iken sonradan çatı yapılarak kiremitle örtülmüştür. İçerisi kemerli bölmeler halindedir. TRT’de yayınlanan TV dizisi Köroğlu filminin bazı sahneleri bu handa çekilmiştir.


TAŞ KÖPRÜ
Köy içinde, Kervansaray önündeki dere yatağı üzerindedir. Tek gözlüdür. Kış mevsiminde yağmur ve karın bol yağdığı dönemde toplanan sudan oluşan çaydan başka genellikle dere kurudur. Köydeki kervansarayla aynı dönemde yapıldığı sanılmaktadır. Şuanda köprünün yan yüzünde bulunan yazıt köprünün tamir yazıtıdır. Bu yazıtın son cümlesi: “Bin iki yüz altmış altı sene şevval vesselam” şeklinde olup, Hicri 1266, miladi 1888 yılında tamir edilmiştir. Uzunluğu: 8 metre, Genişliği: 3 metre, Yüksekliği: 5 metre.


KOCA ÇEŞME
Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekte, köyün kuruluş yıllarında yapıldığı sanılmaktadır. Köy kurulmadan önce kervansaray ile birlikte yapılmış olabileceği de söylenmektedir. Taş yapı olan çeşmenin üzeri 1950 yılında onarılarak örtülmüştür. Sol yüzünde üç, ön ve sağ yüzünde ikişer olmak üzere yeni oluğu bulunduğundan “yedi oluklu çeşme” de denir. Köyün kuruluşundan bu yana köylünün su ihtiyacını karşılamaktadır.


CAMİLER
Köy merkezinde üç, İstasyon ve Deredam mahallelerinde birer olmak üzere beş cami mevcuttur.

Köy içerisindeki üç camiden en eskisi köyün kuruluşuyla birlikte yapılan Koca cami’dir (Aşşa Cami de denir). Yunan işgalinden yanmadan ve ayakta kalarak kurtulabilmiştir. Ön girişi taş kemerli üzeri kubbelidir.

Koca cami Cumhuriyet öncesi dönemde ve 1928 yılında ilkokulun açılışına kadar geçen sürede köyün Mahalle Mektepliği hizmetini de vermiştir. Bu eğitim hizmeti için cami avlusunda köy halkı tarafından bir bina yapılmış, çocuklar burada eğitim görmüştür. Buradan sonra üst öğrenim kademelerinde öğrenim görerek devlet kademelerinde görev almış kişiler vardır. Bunlardan Bekir Efendi orduda subaylık yapmış, Osman Tınaz ise Maliye Bakanlığı personeli olarak Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar görev yapmıştır.

Köy merkezindeki diğer iki cami (Mezarlıkbaşı Camisi ve Tahta Cami) 19. yüzyılda yapılmış ancak Yunanlılar tarafından yakıldığından sonradan yeniden inşa edilmiştir.

İstasyon Mahallesi Camisi 1965, Deredam Mahallesi Camisi ise 1989 yılında yapılmıştır.


BAĞLAR-BAHÇELER
Son yıllarda azalsa da köy içerisinde Koca çeşmenin sularıyla sulanan arazi üzerinde bahçeler kurulmaktadır. Köye yakın Çukur çeşme piknik yeri olarak kullanılmaktadır. Balçıklı mevkiinde ise eskiden çok miktarda olan bağlar bulunmaktadır. Burada da piknik yeri olarak kullanılan tatlı ve acı suyu bulunan içme mevcuttur.