Nüfus

İnay Köyü (Ulubey/Uşak) Web Sitesi

NÜFUS
Köy merkezi ve mahalleleri ile birlikte İnay’ın nüfusu Osmanlı’nın son döneminde bin civarındadır. Cumhuriyet döneminde, Manisa ili Eşme kazasına bağlı olduğu 1935 yılında yapılan nüfus sayımında İnay’ın nüfusu 972’dir. Uşak’ın 1953 yılında il olmasıyla Ulubey ilçesine bağlanan İnay’ın nüfusu 1955 yılında yapılan nüfus sayımında 1.188 olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet dönemi boyunca (1955’den 2000 yılına kadar) köy nüfusu 1.000-2.000 arasında değişmiştir. 2000 yılındaki son genel nüfus sayımında İnay’ın nüfusu 2.042 olarak tespit edilmiştir. Hane sayısı 375’dir.

1970-80’lerden itibaren çalışmak için köy dışına (özellikle Almanya ve İzmir’e) gidişlerin yoğunlaşmasıyla birlikte köy nüfusu azalmaya başlamıştır. Binin üzerinde olan köy nüfusu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Siteminin başladığı 2007 yılında binin altına inmiş ve sonraki yıllarda azalmaya devam etmiştir.


YILLARA GÖRE NUFUS

(1935 sayımında Manisa İli Eşme İlçesi İney Köyü,
1953’ten itibaren Uşak İli Ulubey İlçesi İnay Köyü)

Yıl Erkek Kadın Toplam
1935 468 504 972
1955 1.188
1960 595 662 1.257
1965 629 727 1.356
1970 544 748 1.292
1975 627 641 1.268
1980 534 659 1.193
1985 535 644 1.179
1990 503 569 1.072
1997 1.814
2000 1.047 995 2.042

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verileri

Yıl Erkek Kadın Toplam
2007 408 426 834
2008 397 415 812
2009 378 398 776
2010 370 394 764
2011 379 395 774
2012 348 368 716
2013 355 377 732
2014 357 374 731
2015 351 366 717
2016 338 365 703
2017 335 360 695
2018 331 355 686
2019 329 349 678