Ekonomi

İnay Köyü (Ulubey/Uşak) Web Sitesi

TARIM
Köyün önemli gelir kaynaklarının genelini tarım teşkil eder. Tarım tarla tarımı şeklindedir. Çiftçilikle uğraşan aileler genellikle kendi arazilerini ekerler. Yeterli arazisi olmayanlar kira oluyla da ekim yapmaktadır.Köy sınırları içerisinde takriben 30.000 dönüm ekilebilir tarım arazisi mevcuttur. Önceleri hayvan ve insan gücüyle yapılan tarım, 1960-1970 döneminden başlayarak hızla makineleşmeye başlamıştır. Bugün tarımla uğraşan ailelerde traktör ve diğer çiftçilik araçları mevcuttur. Köyde daha çok hububat ekimi yapılmaktadır. En çok Arpa ve Buğday üretilmektedir. Baklagillerden ise nohut yetiştirilmektedir. 1980-1995 arasındaki dönemde çok yaygın olarak yapılan tütün üretimi bugün yapılmamaktadır. Bunlardan başka çiftçilerin kendi ihtiyacını karşılayacak miktarda, haşhaş, susam, pamuk, mısır, yem bitkileri, sebzecilik ve bağcılık gibi küçük çapta tarım çalışmaları da yapılmaktadır.


HAYVANCILIK
Köy halkı tarım çalışmalarının yanında hayvan yetiştiriciliği de yapmaktadır. Hayvancılık genellikle bir ek gelir sağlamak ve kendi ihtiyacını karşılamak için yapılmaktadır. Daha çok süsü hayvancılığı şeklinde koyun ve az miktarda keçi beslenmektedir. İnek ve kümes hayvanları da belenmektedir. Son yıllarda inek besiciliği yaygınlaşmıştır. Geçimini sadece hayvancılıkla sağlayan aileler de vardır. Ayrıca arıcılık da yapılmaktadır.


ÇALIŞMA HAYATI
Köyde sanayi ve ticaret hayatı fazla gelişmemiştir. Köydeki tek önemli sanayi kuruluşu İnay Köyü Kalkınma Kooperatifi Un Fabrikasıdır. Köyde 6 bakkal, 5 kahvehane, bir berber, bir iki tane de atölye vardır. İnay köyünden çalışmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışına gidenler vardır. Yurtiçinde, köy dışına çalışmak için gidenleri memur ve işçiler oluşturmaktadır. Bunlardan en fazla gidilen il İzmir’dir. Bugün İzmir’de özellikle de İzmir-Büyükçiğli’de 130 aile yaşamaktadır. Yurtdışına gidişler 1962 yılında başlamış, bugüne kadar 200’den fazla kişi yurtdışına giderek orada yerleşmiştir. Bunlardan 50 kadarı daha sonra kesin dönüş yapmıştır. Yurtdışında en çok gidilen ülke Almanya’dır.