Tarihçe

İnay Köyü (Ulubey/Uşak) Web Sitesi

KURULUŞ
İnay ve çevresi çok eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İnay Köyü arazisi içerisinde değişik dönemlere ait eşyalar bulunmuştur. 1982 yılında sit alanı ilan edilen İnay Balçıklı Deresi Höyüğünde MÖ 5000-3000 yıllarından (Bakır Devri) kalma kaplar, MÖ 3000’e (Hititler dönemi) tarihlenen küpler bulunmuştur. Köyde halen ayakta olan büyükçe bir mağara ve aynı çevrede küçük mağara yıkıntıları vardır. Ancak bunların yerleşim amacıyla kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir.


LİDYA-ROMA Dönemleri

Daha sonraki dönemlerde şimdiki İnay Köyü’nün 2 km güneyinde Lidya’ya bağlı bir Nais kenti (kasabası) kurulmuştur. Kent üzerinde W. Ramsay, Buresch, H. Keil, Arundej, Veli Sevin ve Prof.Bilge Umar bazı incelemeler yapmışlardır. Nais kenti ile ilgili en detaylı bilgi İnaylı yazar Muammer SAKARYALI’nın “İnais’ten İnay’a” adlı kitabında bulunmaktadır.
Kentin bulunduğu yerdeki taşlar Roma ve Osmanlı dönemlerinde başka yapılarda kullanılmıştır. Köy içerisindeki çeşitli yapılarda görülen bu taşlar dışında Nais kenti ile ilgili günümüze pek bir şey gelmemiştir.
Nais kenti, Lidya-Frigya sınırında Lidya’nın Sardes kentine bağlı bir yerleşim yeridir. Yakınında Blaundos ve Klanudda kentleri bulunmaktadır. (Klanudda kentinin de bugünkü İnay arazisi içerisinde yer aldığı sanılmaktadır.) Sart (Sardes), Alaşehir’den gelip İnay arazisi içerisindeki Akkayaönü, Balçıklı Deresi, İnay (Nais) ve Sülümenli’den (Blaundos) geçen tarihi “Kervan Yolu” Nais’ten geçmektedir.

Lidya döneminden sonra Romalılar döneminde de Nais yerleşimi devam etmiştir. İnay’ın bu dönemde bir ticaret yolu üzerinde olduğu, arastasında tüccarların mal alıp sattığı bulunan yazıtlardan tespit edilmiştir.


SELÇUKLU-OSMANLI Dönemleri
Türklerin Anadolu’ya gelişinden sonra İnay Germiyanoğulları toprakları içerisinde yer almıştır. Zaman zaman Türkler ile Bizanslılar arasında el değiştiren bölge 1233 tarihinden itibaren tamamen Selçukluların, 1428 tarihinden itibaren de Osmanlıların egemenliğine geçmiştir. İnay ve çevresi Türk hakimiyetine girdikten sonraki dönemlerde şimdiki İnay arazisi içerisinde Karaköy, Pazarköy, Çokakköy, Yeniceköy gibi küçük yerleşim birimlerinin kurulmuş olduğu söylenmektedir. Bu yerleşim yerleri hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte halen arazi isimlendirmelerinde bu isimler kullanılmaktadır.


Şimdiki İNAY
İnay köyünün şimdiki yerleşim yeri Selçuklular döneminde 14. yüzyılda kurulmuştur. Ege’yi İç Anadolu’ya bağlayan Kervan Yolu üzerinde bulunan bu yerleşim yerinde köy kurulmadan önce kervanların su başında toplandıkları söylenmektedir. Köy içinde Kervan Konağı adıyla anılan bir mevkii de mevcuttur. Burada konaklamakta olan kervanların sık sık baskına uğraması ve soyulması bir kervansarayın inşasını zorunlu kılmış ve 14. yüzyılda bir kervansaray yapılmıştır. Halen ayakta olan bu kervansarayın yapımından sonra da kervanların baskına uğraması devam etmiş, buranın korunması amacıyla devletin de teşvikiyle çevredeki yerleşim birimlerinden bazı ailelerin yerleştirilmeleri sonucu köy kurulmuştur. Çevredeki küçük yerleşim birimlerinin daha sonra buraya toplanmaları ile de büyümüştür.