Coğrafi Yapı

İnay Köyü (Ulubey/Uşak) Web Sitesi

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Gerek köyün yerleşim yeri, gerekse köy sınırları içerisinde kalan arazi yapısı engebelidir. Dağ yoktur. Arazi içerisinde yükseklikleri 100-200 metre civarında tepeler mevcuttur. Tavşan Tepesi, Sivri, Göztepesi, Tınastepe, Kemiklitepe, Tabaktepesi belirgin tepelerdir. Kuzey-güney doğrultusunda İnay-Karahallı altı vadisi (İnay Çayı vadisi), Balçıklı Deresi Vadisi uzanır. Kır, Pamukluk, Koçular mevkilerinde arazi biraz düzlüktür. Geniş düzlük alanlar yoktur. Akarsu ve göl yoktur.


YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUS
İnay Köyü ve arazisinin kapsadığı alan takriben 100 km2’dir. Arazinin büyük bir bölümü engebeli olup irili ufaklı tepelerle kaplıdır.


BİTKİ ÖRTÜSÜ
Köy içerisinde ve civarında bulunan ve köy çeşmesinin suyundan sulama yapılabilen bahçelerde kavak, söğüt ve meyve ağaçları vardır. Meyve ağaçlarının çoğunluğu ceviz, badem, nar, erik, elma, ayva ağaçlarıdır. Arazi bitki örtüsü bakımından iki ayrı özellik gösterir. Köyün doğu kesimini kaplayan ve Kır mevkii adıyla anılan kesimleri bitki örtüsü yönünden fakirdir. Bu kesim bozkırdır. Köy arazisinin diğer kesimleri ise meşe ağaçları ve çalılıklarla kaplıdır. Tepeler, pürnar, ardıç, ahlat vb. bodur ağaçlıklarla kaplıdır.


KÜLTÜR BİTKİLERİ
1980 öncesi dönemde köyde yetiştirilen en önemli endüstri bitkisi haşhaş iken sonraki yıllarda bunun yerini tütün almıştır. Ancak tütüne getirilen kota uygulaması nedeniyle 2000 yılından itibaren tütün üretimi hemen hemen bitmiştir. Bugün ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda, haşhaş ve susam üretilmekte, az miktarda sebzecilik, meyvecilik, bağcılık yapılmaktadır. Kıraç alanlarda pamuk üretimi de yapılmaktadır.


İKLİM
İnay Köyünün deniz seviyesinden yüksekliği 725 metredir. Köyde kara iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak ve kurak geçer. İlkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerinde yağış alır.Yağışlar genelde yağmur, kışın ara sıra kar şeklindedir. En soğuk aylar ocak-şubat, en sıcak aylar temmuz-ağustos aylarıdır. En düşük sıcaklık -14°C, en yüksek sıcaklık 30-35°C civarındadır. Rüzgarlar en çok kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı, güney, güneybatı ve batı yönlerinden eser. Köyde, kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgara poyraz, kuzeybatıdan esen rüzgara karayel, güney ve güneybatıdan esen rüzgarlara aşağıyel, kabayel, lodos, batıdan esen rüzgara da akçayel adı verilmektedir.


DEPREM
Ege bölgesi devamlı yer sarsıntılarına maruz kalan bir bölge olmasına, Uşak’ın 2. derece deprem bölgesine girmesine rağmen İnay’da kayda değer bir depreme rastlanmamıştır. Ara sıra deprem hissedilmektedir. En büyük sarsıntı 1969 Gediz depremi sırasında hissedilmiştir. Ancak hasar yapmamıştır.